• 09120919683
  • شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30

تلفن

09120919683

ایمیل ما

info@rosambim.ir

ساعات کار

شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30
داود محمدی

داود محمدی

مدیر شرکت
عباس محمدی

عباس محمدی

مدیر داخلی
حامد یارمحمدی

حامد یارمحمدی

مدیر تولید
حسین نوروزی

حسین نوروزی

مدیر تدارکات
محمد نجاتی

محمد نجاتی

مدیر واحد ساخت
مریم جواهری

مریم جواهری

کارشناس تولید