• 09120919683
  • شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30

تلفن

09120919683

ایمیل ما

info@rosambim.ir

ساعات کار

شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30

ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

طراحی ساختمان

طراحی ساختمان

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

مدلسازی ساختمان

مدلسازی ساختمان

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

اجرای ساختمان

اجرای ساختمان

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

نظارت ساختمان

نظارت ساختمان

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

زیرساخت راه آهن

زیرساخت راه آهن

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

صنعت کشتی

صنعت کشتی

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

بازرسی سایت

بازرسی سایت

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

بازسازی دفتر

بازسازی دفتر

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

پیش نویس و طراحی

پیش نویس و طراحی

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...