• 09120919683
  • شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30

تلفن

09120919683

ایمیل ما

info@rosambim.ir

ساعات کار

شنبه تا پنج شنبه: 8:30 تا 17:30
  • نام پروژه: مدلسازی و رندر آشپزخانه
  • کارفرما: شرکت رسام اسکان پیشرو
  • موقعیت مکانی: همدان
  • سال تکمیل پروژه: 1399
  • مهندس طراح و مدلساز: خانم مهندس عسگری
رسام بیم